Scarica i testi di alcuni brani:

Babbu Nostru

Tres Rosas

Su bolu 'e s'astore

Nanneddu meu

A tie, a tie solu

Est una notte 'e luna

Unu ballu pilicanu

Sos Pastores

Non Timmo